4 juni 2021

Coronabrief SWOGB 02-06-2021

swogb

Datum: 02-06-2021


Activiteiten SWOGB worden weer opgestart

Betreffende: versoepeling coronamaatregelen

Beste mensen,

Op 28 mei zijn, tijdens een persconferentie, verdere versoepelingen aangekondigd.
Dat is goed nieuws! In deze brief lezen jullie wat dit betekent voor de activiteiten van de SWOGB.

 1. De mogelijkheden voor sporten worden per 5 juni verruimd. Er geldt nog wel een aantal voorwaarden.  
 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten.
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. Bijvoorbeeld teamsporten.
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Sportkantines zijn open.

SWOGB kan alle bewegingsactiviteiten, buiten en binnen weer opstarten. Ook alle dansactiviteiten. Aquafit in Hothees start, vanwege onderhoudswerkzaamheden, vanaf 21 juni.

 1. Zangkoren, orkesten en andere kunst en cultuur
  Orkesten kunnen weer samen oefenen. Er mogen 50 mensen in 1 ruimte zijn.
  1,5 meter afstand is niet nodig.

Dit betekent dat alle koorleden weer in groepsverband “uit volle borst” kunnen gaan zingen. Ook de muzieksalon kan weer starten.
Zie de voorwaarden bij buurt- en dorpshuizen.

 1. De Buurt-dorpshuizen

Deze mogen ook weer m.i.v. 5 juni open, met onderstaande voorwaarden:

 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
 • Gezondheidscheck en registratie zijn verplicht.
 • De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden blijven. Ook in de sanitaire voorzieningen.
 • De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.
 • Een vaste zitplek is verplicht. Dit geldt voor alle locaties waar er geen doorstroom van mensen is. Dat zijn locaties waar mensen veelal zitten en niet veranderen van plek tijdens hun bezoek. Dit geldt niet voor locaties waar er een doorstroom van mensen is.
  • In locaties waar mensen een vaste zitplek hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt zijn maximaal 50 personen per ruimte toegestaan.
  • In doorstroomlocaties mag er 1 bezoeker per 10m2 aanwezig zijn. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten.

In alle kerkdorpen kunnen de ontmoetingsactiviteiten weer georganiseerd worden.

 1. Diensten

Voor de diensten verandert er weinig. Zie brief 14 mei 2021.
Een versoepeling is dat mensen 4 personen per dag thuis mogen ontmoeten.

 1. Tot slot

Zoals eerder afgesproken stemmen docenten, beheerders van de locaties en CSA onderling af, wanneer en hoe er opgestart wordt én wie de deelnemers informeert.
We wensen jullie veel succes en plezier met het opstarten van de activiteiten.
Eind deze maand verschijnt er nog een nieuwsbrief. We verwachten dat we ook dit jaar weer zomeractiviteiten kunnen aanbieden.

Namens het bestuur van SWOGB,
Jeanne van Vught, secretaris 

Datum: 17-11-2020


Activiteiten SWOGB worden weer opgestart

Naar aanleiding van de persconferentie d.d. 17 november heeft het bestuur besloten alle activiteiten weer op te starten. Helaas is zingen in groepsverband nog niet toegestaan.

Dit betekent dat u weer kunt gaan sporten en dansen. Ook zijn er weer mogelijkheden voor de soosactiviteiten en het luisteren naar muziek. Bij alle activiteiten zijn voorwaarden gesteld om de kans op verspreiding van het virus te verkleinen.

De docenten en de coördinatoren van deze seniorenactiviteiten zijn op de hoogte van de voorwaarden.

Deelname is tot 1 januari 2021 gratis. Dus neem je kans om elkaar te ontmoeten en/of onder leiding van een docent te bewegen.

Bewegen blijft belangrijk

In deze tijd kan of wil niet iedereen gebruik maken van het regulier bewegingsaanbod bij de SWOGB. Er worden door de overheid maatregelen getroffen, soms treft het bestuur maatregelen én er zijn ook senioren die de drukte liever niet opzoeken. Zij kiezen liever voor alternatieve activiteiten.

Belangrijk is dat u kiest wat bij u past én dat u in beweging blijft.

Alternatieve bewegingsactiviteiten in en rondom het huis

“Nederland in Beweging” voor als u redelijk goed mobiel bent: iedere dag op TV NPO 1 om 10.15
“Beweeg mee” op TV bij Omroep Land van Cuijk: iedere dag om 10.30 en 15.30.

Het aanbod is gericht op mensen die wat rustiger willen bewegen. En het kan ook op de stoel.

“De Ommetje app” van de hersenstichting, ontwikkeld met Erik Scherder. Elke dag een wandeling maken is goed voor je mentale en fysieke gezondheid. Je kunt er individueel gebruik van maken maar ook in groepsverband. Sommige docenten gebruiken het bijvoorbeeld met de groep. Wilma Huijbers, een bewegingsdocent: “Het gaat om de tijd die je aan een wandeling besteedt en niet om de afstand. En dat maakt het voor meer mensen toegankelijk. Met een groep geeft natuurlijk meer motivatie en beweegplezier.” Nieuwsgierig naar hoe het werkt? Googel maar eens naar www.hersenstichting.nl/ommetje. Heeft u hierbij hulp nodig, er is vast wel iemand in uw netwerk, die u hierbij kan helpen.

“Samen bewegen is ook elkaar ontmoeten”Aan: vrijwilligers en docenten
Van: het dagelijks bestuur
Betreffende: coronamaatregelen
Datum: 4-11-2020

Beste mensen

Gisteren was er wederom een persconferentie.
Het is gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.
Vanaf 19 november is de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober weer van toepassing. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is.

“Het motto voor de komende 2 weken is: blijf zoveel mogelijk thuis”.

Vanaf woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november gelden de aanvullende maatregelen.
Onderstaande maatregelen zijn van toepassing op de diensten en activiteiten van de SWOGB:

• Thuis kunnen maximaal 2 personen per dag worden ontvangen.
• Buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens.
• Zwembaden worden gesloten.
• Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel.
• Groepslessen zijn verboden.
• Alle publieksgebouwen zoals gemeenschapshuizen en buurthuizen sluiten de deuren.
Wat betekent dit concreet voor de activiteiten van SWOGB?
Alle activiteiten, gericht op bewegen en gezellig samenzijn/elkaar ontmoeten zijn door ons al stilgelegd. Nu ook door de regering tot en met 18 november. Er mogen geen groepslessen gegeven worden. De gemeenschapshuizen en buurthuizen zijn gesloten. Buiten mag men met niet meer dan twee personen samen zijn.

Wat betekent dit concreet voor de diensten van SWOGB?
• De maaltijdvoorziening, hulpdienst en telefooncirkel kunnen, zoals eerder afgesproken, worden uitgevoerd.
Hulpdienst:
o Vervoer, alleen wat nodig is voor de gezondheid, zoals huisarts, polikliniek. Mondkapje is verplicht voor bestuurder en cliënt.
o Boodschappendienst: de boodschappen worden voor de deur afgezet.
o Er worden geen klussen verricht.
• Alle andere diensten zoals, aanwezigheidshulp, activerend huisbezoek en advies kunnen tot en met 18 november alleen telefonisch plaatsvinden.
We hopen samen met u dat we na 18 november weer mogelijkheden zijn.
“Zorg goed voor elkaar”.
De volgende brief over maatregelen en afspraken SWOGB kunnen jullie voor 18 november verwachten

Namens het bestuur van SWOGB,
Jeanne van Vught secretaris SWOGB.

Heb je vragen, stel ze gerust: secretaris.swogb@gmail.com