16 februari 2022

Onderwerp:

Petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

 

Geacht bestuurslid van KBO-Brabant,

KBO-Brabant is samen met een aantal andere vrijwilligersorganisaties een petitie gestart: Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. Als u zich kunt vinden in deze oproep, teken dan de petitie!

Wordt uw vrijwilligersorganisatie ook overspoeld door regelgeving? Teken of deel dan de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen (u kunt op deze regel klikken, zodat u op de petitie pagina digitaal kunt tekenen). We leggen u graag uit waarom uw hulp hierbij nodig is.

Alle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten hun bestuursleden inschrijven in het UBO-register vóór 27 maart 2022, zodat de overheid weet wie de Uiteindelijk Belanghebbende (UB) is van uw vrijwilligersorganisatie. Of u nu een budget van 500 euro of van 500.000 euro hebt, maakt helemaal niets uit. Het is één van de vele regels die de afgelopen jaren over het vrijwilligerswerk is uitgestort. Denk voorts aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) of de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), of de BTW voor denksportverenigingen. Of aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), die ervoor zorgt dat banken zoveel moeilijke vragen stellen omdat een vrijwilligersorganisatie misschien wel geld wit wast of terrorisme financiert. Veel van deze wet- en regelgeving is moeilijk, technisch, super onduidelijk én, belangrijker, eigenlijk helemaal niet van toepassing op met name kleinere vrijwilligersorganisaties. Ze hebben er voornamelijk last van. U bent er een hoop tijd én geld aan kwijt. En dat terwijl er toch al zoveel komt kijken bij het runnen van een vrijwilligersorganisatie.

Ervaart u dat ook zo?
Onderteken dan de petitie
Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. En vraag iedereen in uw omgeving – vrijwilligers, bestuursleden, familie en vrienden – om dat ook te doen, want dit stopt pas als we ons laten horen! Het is zo jammer als deze overregulering ons fantastische vrijwilligerswerk blijft overspoelen. Voor onszelf, maar nog meer voor de samenleving.

In de petitie vragen we de Rijksoverheid:

  1. Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak.
  2. Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en regelgeving.
  3. Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.
  4. Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.

Zo kunt u helpen
Naast ondertekening kunt u de petitie-oproep ook delen op sociale media. Degenen die hier bekend en vertrouwd mee zijn, verwijzen we naar de bijlage van dit document. Daarin staan een aantal afbeeldingen en teksten die u kunt gebruiken.

Link naar de bron: Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

De partners van de petitie
AGORA Beroepsvereniging coördinatoren vrijwilligerswerk, Brabantse Vrijwilligerscentrales G5, Het Begint met Taal, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), KBO-BrabantKEN-overleg Drenthe (12 steunpunten), KNHM Foundation, Koornetwerk Nederland, LandschappenNL, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), LSAbewoners, Partin, NOC*NSF, PEP Den Haag, Scouting Nederland, Stichting Barbarugo, Stichting Present, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Vereniging Overijsselse Steunpunten Vrijwillige Inzet (VOSVI), VPTZ Nederland, Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland, YMCA Nederland en Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk