25 september 2023

Verhuizen i.p.v. traplift?

bron: Senioren Nieuws

Verhuizen in plaats van traplift

De gemeente Dijk en Waard verwacht dat veel oudere bewoners hun woning willen aanpassen, bijvoorbeeld door een traplift te laten plaatsen. De gemeente wil echter liever stimuleren dat ouderen gaan verhuizen, meldt het Noordhollands Dagblad. Op die manier bespaart de gemeente kosten op woningaanpassingen en komen er woningen vrij voor andere woningzoekenden, zoals gezinnen.

Ouderen zijn in de praktijk niet erg geneigd te verhuizen. De gemeente wil dit toch stimuleren door gebruik te maken van verhuiscoaches, het verspreiden van informatie en het sneller toewijzen van sociale huurwoningen aan doorstromers. Ook wil het college het huidige beleid voortzetten waarbij woningaanpassingen niet of minder vergoed worden via de Wmo als verhuizen een optie is.

Particulier opdrachtgeverschap

Een andere mogelijkheid om ervoor te zorgen dat ouderen verhuizen naar geschikte woningen is het faciliteren van collectief particulier opdrachtgeverschap. De gemeente wil volgens het Noordhollands Dagblad echter alleen meewerken aan kansrijke projecten, waar een professionele ontwikkelaar bij betrokken is. De gemeente ziet kansen voor dergelijke projecten op gemeentegrond.