20 april 2024

LvC stopt inkomenstoets huishoud.

Land van Cuijk stopt met inkomenstoets voor huishoudelijke hulp

wo 27 mrt, 14:41 Regionaal

Het college van B&W van de gemeente Land van Cuijk heeft op basis van recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) besloten om per direct te stoppen met het hanteren van een inkomenstoets bij aanvragen voor huishoudelijke hulp binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeente betreurt dit besluit. Er zijn ernstige zorgen omtrent de houdbaarheid en beschikbaarheid van de Wmo, met name wat betreft huishoudelijke hulp. De aanvragen voor huishoudelijke hulp zijn de afgelopen jaren fors gestegen door de invoering van het abonnementstarief in 2019. Dat leidt ertoe dat de kwetsbare groepen te maken hebben met lange wachttijden. In combinatie met de vergrijzing en personeelskrapte in de zorg staat de toegankelijkheid van Wmo-voorzieningen flink onder druk.

Door het invoeren van een inkomenstoets eerder dit jaar hoopte de gemeente een beroep te doen op de (financiële) zelfredzaamheid van inwoners en dit vast te leggen in de lokale verordening. Hiermee liep de gemeente net als enkele andere gemeenten vooruit op de landelijke regelgeving. Vanaf 2026 wordt de inkomensafhankelijke financiële bijdrage bij huishoudelijke hulp in heel Nederland ingevoerd om zo de houdbaarheid van de Wmo te verbeteren. Echter, gezien de heldere uitspraak van de CRvB, ziet de gemeente op dit moment geen andere mogelijkheid dan zich te conformeren aan deze uitspraak en het beleid aan te passen tot ingang van de nieuwe wet in 2026.

Desondanks blijft de gemeente zelfredzaamheid en de eigen kracht van inwoners stimuleren. Het college roept inwoners op om zelf huishoudelijke hulp te regelen als dit financieel haalbaar is. Op die manier kan de huishoudelijke hulp beschikbaar blijven voor de meest kwetsbare inwoners die dit het hardst nodig hebben.

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Het raakt mij om verhalen te horen van kwetsbare inwoners die lang moeten wachten op huishoudelijke hulp. We hoopten dat we met het nieuwe beleid de lange wachttijden konden verminderen en de kosten voor de Wmo enigszins konden terugdringen. Zodat we mensen kunnen helpen die het écht nodig hebben. We leggen ons neer bij de uitspraak van de CRvB. Toch hoop ik wel dat we onze inwoners aan het denken hebben gezet. Ga eerst eens na ‘wat heb ik nodig en wat kan ik zelf regelen om mijn probleem op te lossen?’ in plaats van ‘waar heb ik recht op?’ Als je het zelf kan betalen, doe dan geen beroep op de Wmo die zo erg onder druk staat.”

Op korte termijn wordt het voorstel tot aanpassing van de Verordening maatschappelijke ondersteuning voorbereid. Dit voorstel wordt naar verwachting in juni 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. Tevens heeft het college een brief verzonden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de zorgen te uiten en de urgentie van deze kwestie te benadrukken.